TIN TỨC

THẺ ĐỊNH CƯ (THẺ XANH) HUNGARY

Ngày đăng: 08-04-2023 11:03:37

Tôi được biết có rất nhiều người Việt Nam đã sang Hungary hơn 10 năm mà vẫn không xin được thẻ định cư, toàn bị từ chối đơn.

Vậy tôi sang Hungary lao động đủ 3 năm thì liệu có thể xin được thẻ định cư (thẻ xanh) hay không?

Đối với vợ con khi sang sinh sống và làm việc cùng tại Hungary thì bao lâu có thể xin được thẻ định cư (thẻ xanh)?

Trả lời cho câu hỏi này, xin mời bạn xem video ghi lại buổi nói chuyện ngày 05 tháng 04 năm 2023 tại văn phòng công ty DC Handel Kft. giữa Tổng giám đốc - ông Nguyễn Công Thành và anh Trần Văn Hưng (đã sang lao động tại Hungary tại công ty lawos ráp rơ-mooc auto Blau System làm việc hơn 3 năm - công ty DC Handel Kft. đưa sang) cùng Trần Văn Hùng - con trai lớn anh Hưng (đã sang lao động tại Hungary tại công ty nắm Bio Fungi làm việc hơn 7 tháng - công ty DC Handel Kft. đưa sang)

Người lao động làm Việt Nam sang Hungary làm việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ hợp đồng và chăm chỉ làm việc sẽ có hết mọi thứ mong muốn: vật chất, hạnh phúc, ỗn định và gia đình đoàn tụ.

CÔNG TY DC HANDEL KFT. " Vì thành công của quý công ty, vì cuộc sống mới hạnh phúc của người lao động, chúng tôi phục vụ!"

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=9LqDOdsieAM&ab_channel=DCHANDELVIETNAM 

Bài viết liên quan

Copyright © 2022 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC DC HANDEL VIỆT NAM
0901 958 510