GIỚI THIỆU

CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC DC HANDEL VIỆT NAM

CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC DC HANDEL VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 1&6 số 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: info@dchandelvietnam.com

Điện thoại: + 84 902 792 262

Facebook: https://www.facebook.com/dchandelgroup

Youtube: https://www.youtube.com/@dchandelkft1859

Copyright © 2022 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC DC HANDEL VIỆT NAM
0901 958 510