XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HUNGARY

NHƯ THẾ NÀO LÀ VISA C, VISA D?

Ngày đăng: 02-03-2023 08:56:39

  • Visa C: là visa ngắn hạn thông thường tối đa 90 ngày, không gia hạn được tại Hungary (khi hết thời hạn visa phải quay về Việt Nam xin lại visa mới). Visa C thường được cấp cho các mục đích thăm thân, du lịch, đàm phán thương mại…

* Người có visa C không xin được thẻ cư trú dài hạn tại Hungary.

  • Visa D: là visa dài hạn, có thể xin được thẻ cư trú tại Hungary, thời hạn có thể lên đến từ 2 – 5 năm, có thể gia hạn ngay tại Hungary mà không cần phải quay về Việt Nam. Thường được cấp cho các mục đích lao động dài hạn, đầu tư, đoàn tụ gia đình, học tập nghiên cứu, chữa bệnh…

* Người lao động Việt Nam sẽ được cấp visa D.

Bài viết liên quan

Copyright © 2022 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC DC HANDEL VIỆT NAM
0901 958 510