TIN TỨC

LƯƠNG CƠ BẢN TRUNG BÌNH/THÁNG Ở HUNGARY LÀ BAO NHIÊU?

Ngày đăng: 07-04-2023 11:46:41

- Thu nhập thực tế trung bình sau thuế người lao động nhân được là 700-800 USD/tháng (khoảng 16,5 triệu - 19 triệu VNĐ/tháng). Người lao động làm tốt năng suất cao có thể nhận lương thực tế đến 1300 USD - 2500 USD/tháng.

- Cá biệt có công ty cho phép người lao động làm việc 12 giờ/ngày, một tháng có thể làm việc 30 ngày, trong tuần cứ 3 ngày làm ca đêm thì kế tiếp 3 ngày làm ca ngày. Tại công ty này khi có đơn hàng sản xuất nhiều thì người lao động có thể được đến 2500 USD, lẽ dĩ nhiên phải chấp nhận điều kiện làm việc tương xứng với mức lương như thế.

- Chi phí ăn uống chỉ khoảng 100 - 150 USD/tháng, nếu tự nấu ăn không xài phí, không hút thuốc uống rượu bia.

Một số ví dụ về công việc và mức lương hiện tại Công ty DC Handel Kft. đang đăng tuyển như:

  • Thợ may & thợ bọc ghế da           (thu nhập từ 16,5 triệu/tháng trở lên). Thực tế có nhều lao động làm việc tốt thu nhập từ 23,5 triệu - 28 triệu/tháng)
  • Nhân viên dọn dẹp và bán sushi   (thu nhập từ 15 triệu - 22,5 triệu/tháng)
  • Công nhân hái nấm                       (thu nhập từ 16 triệu - 35 triệu/tháng)
  • Công nhân làm sạch lòng lợn        (thu nhập từ 17 triệu/tháng trở lên)

Bài viết liên quan

Copyright © 2022 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC DC HANDEL VIỆT NAM
0901 958 510